Một người có 8 hộp bánh nguyên vẹn . Mỗi hộp lấy ra 3 chiếc bánh thì số bánh lấy ra đúng số bánh ở 4 hộp bánh nguyên vẹn. Hỏi người đó có tất cả bao n

Question

Một người có 8 hộp bánh nguyên vẹn . Mỗi hộp lấy ra 3 chiếc bánh thì số bánh lấy ra đúng số bánh ở 4 hộp bánh nguyên vẹn. Hỏi người đó có tất cả bao nhiêu cái bánh ? (Mik đang cần gấp giúp mik với)

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-07-05T19:25:20+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-05T19:26:25+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Số bánh khi lấy mỗi hộp 3 chiếc bánh là:

          `8 xx 3 = 24` (chiếc bánh)

  Số bánh mỗi hộp là:

           `24 : 4 = 6` (chiếc bánh)

  Số bánh người đó có tất cả là:

            ` 6 xx 8 = 48` (cái bánh)

                      Đáp số: `48` cái bánh

  0
  2021-07-05T19:26:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   mỗi hộp có số cái bánh là:

          8*3/4=6(cái)

  Người đó có số cái bánh là:

           6*8=48(cái)

               

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )