Một người có khối lượng 50 kg đi lên cầu thang người này di chuyển từ mặt đất lên đến tầng lầu ở độ cao 8 m trong thời gian 1,5min a/ tính công thực h

Question

Một người có khối lượng 50 kg đi lên cầu thang người này di chuyển từ mặt đất lên đến tầng lầu ở độ cao 8 m trong thời gian 1,5min
a/ tính công thực hiện của người đó
b/ tính công suất do người đó thực hiện

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-06T15:16:04+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:17:09+00:00

  Đáp án: tóm tắt:   m = 50kg

  S: 8m

  t: 1,5p = 90s

  A: ?

  P: ? 

  Lực ít nhất phải bằng  trọng lượng của vật: F = P = m.10

  50.10 = 500N

  a, công thực hiện được là: A = F.s

  500.8 = 4000j

    4kj

  b, công suất do người đó thực hiện:          P = A/t

  400/90=44,4w

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-06T15:17:45+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

       m = 50 (kg)  =>  P = 500 (N)

       h = 8 (m)

       t = 1,5 (phút) = 90 (s)

  a)

  Công của người đó thực hiện là:

       A = P.h = 500.8 = 4000 (J)

  b)

  Công suất của người đó thực hiện là:

       P = A/t = 4000/90 ≈ 44,4 (W)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )