Một người có khối lượng 50kg chạy với tốc độ 3m/s nhảy vào một thùng xe con có khối lượng 150kg đang chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 2m/s. Tìm v

Question

Một người có khối lượng 50kg chạy với tốc độ 3m/s nhảy vào một thùng xe con có khối lượng 150kg đang chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 2m/s. Tìm vận tốc của xe ngay sau khi người nhảy lên trong các trường hợp người và xe chuyển động : a) cùng chiều

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-11-10T21:04:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:06:21+00:00

  Đáp án:

   v=2,25m/s

  Giải thích các bước giải:

  bảo toàn động lượng

  \[{m_{ng}}.{v_{ng}} + {M_{xe}}.{v_{xe}} = ({m_{ng}} + {M_{xe}}).V =  > V = \frac{{50.3 + 150.2}}{{50 + 150}} = 2,25m/s\]

   

  0
  2021-11-10T21:06:34+00:00

  Đáp án:2,25

   

  Giải thích các bước giải:150×3+50×2= 200x X 

  => X = 2,25

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )