một người có khối lượng m=400 (kg) trên sàn nằm ngang bằng lực F . Biết vật bắt đầu trượt bằng trạng thái nghỉ, chuyển động thẳng dần đều và đạt vận t

Question

một người có khối lượng m=400 (kg) trên sàn nằm ngang bằng lực F . Biết vật bắt đầu trượt bằng trạng thái nghỉ, chuyển động thẳng dần đều và đạt vận tốc 2(m/s) khi đi được 2(m) . Hệ số ma sát giữa vật nằm mặn sàn là 0,1. Lấy g = 10m/s² . Tính lực đẩy của người đó làm vật trượt trong 2 trường hợp
a. lực F song song với mặt sàn
b. lực F chếch xuống,hợp với mặt sàn một góc 60

in progress 0
Jade 2 tuần 2021-11-27T12:15:32+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T12:17:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-27T12:17:28+00:00

  Đáp án:

   a. \(F = 400N\)

  b. \(F = 800N\)

  Giải thích các bước giải:

   a. 

  \(\begin{array}{l}
  a = \frac{{{v^2} – {v_0}^2}}{{2s}} = \frac{{{2^2}}}{{2.2}} = 1m/{s^2}\\
  F = ma = 400.1 = 400N
  \end{array}\)

  b.

  \(\begin{array}{l}
  F\cos 60 = ma\\
  F = \frac{{ma}}{{\cos 60}} = \frac{{400}}{{\cos 60}} = 800N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )