một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 30 kg . số gạo nếp bằng 3/8 số gạo tẻ còn lại . hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loạ

Question

một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 30 kg . số gạo nếp bằng 3/8 số gạo tẻ còn lại . hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại ?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-10-21T03:30:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:31:17+00:00

  Đáp án:

         $\text{  giải}$

  $\text{  Hiệu hai phần bằng nhau là :}$

  $\text{    8 – 3 = 5 (phần) }$

  $\text{  Số kg gạo nếp người  đó có là: }$

       $\text{30 : 5 x 3 = 18 (kg gạo nếp) }$

   $\text{Số kg gạo tẻ người đó có là: }$

     $\text{  30 : 5 x 8 = 48 (kg gạo tẻ) }$

  $\text{ Đáp số : 18 kg gạo nếp }$

                 $\text{48 kg gạo tẻ  }$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-21T03:32:10+00:00

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  8-3=5(phần)

  Người đó có số gạo nếp là:

  30:5×3=18(kg)

  Người đó có số gạo tẻ là:

  18+30=48(kg)

  Đáp số: gạo nếp: 18kg; gạo tẻ: 48kg

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )