Một người công nhân dùng ròng rọc để nâng một vật lên cao 9m với lực kéo ở đầu dây tự do là 150N. Bỏ qua ma sát A) Hỏi người công nhân phải kéo đầu dâ

Question

Một người công nhân dùng ròng rọc để nâng một vật lên cao 9m với lực kéo ở đầu dây tự do là 150N. Bỏ qua ma sát
A) Hỏi người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn bao nhiêu? Tính trọng lượng của vật đó.
B) Tính công nâng vật lên.

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-08-09T15:29:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T15:31:20+00:00

  Đáp án:

  a. l = 9m          P = 150N

  b. A = 1350J 

  Giải thích các bước giải:

  Vì người đó chỉ dùng một ròng rọc nên đó là ròng rọc cố định ( vì để dùng ròng rọc động phải có một ròng rọc cố định kèm theo ).

  a. Độ dài dây phải kéo là:

  $l = h = 9m$

  Trọng lượng của vật đó là:

  $P = F = 150N$

  b. Công nâng vật lên:

  $A = P.h = 150.9 = 1350J$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )