Một người đạp xe từ từ lên dốc. Tổng khối lượng của người và xe là 60kg, độ dài quãng đường lên dốc là 4,5 km và lực tác dụng lên xe là 90N. Cho rừng

Question

Một người đạp xe từ từ lên dốc. Tổng khối lượng của người và xe là 60kg, độ dài quãng đường lên dốc là 4,5 km và lực tác dụng lên xe là 90N. Cho rừng Fms rất nhỏ.
a. Tính công thực hiện khi xe lên dốc
b. Tính độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc

in progress 0
aikhanh 1 năm 2021-11-13T05:03:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:05:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   P = 10m = 600 N

  S = 4.5 km = 4500 m

  F = 90 N

  —-

  A = ?

  h = ?

  ————————

  Công thực hiện khi xe lên dốc

  $A = F.S = 405 0000 (N)$

  Độ cao từ chân dốc lên đỉnh dốc:

  $h = \frac{A}{P} = 675 (m) $

  0
  2021-11-13T05:05:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  A = 405000J\\
  b.\\
  h = 675m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  A = Fs = 90.4500 = 405000J\\
  b.\\
  A = Ph\\
  h = \frac{A}{P} = \frac{{405000}}{{60.10}} = 675m
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )