một người đi bộ vs tốc độ 5km\h thì phải đi liên tục trong bao nhiuee ngày đêm mới biết hết độ dài bán kính trái đất

Question

một người đi bộ vs tốc độ 5km\h thì phải đi liên tục trong bao nhiuee ngày đêm mới biết hết độ dài bán kính trái đất

in progress 0
Hadley 23 phút 2021-10-10T09:39:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T09:40:42+00:00

  độ dài bán kính là :6370
  phải đi liên tục 53 ngày đêm 2h

  0
  2021-10-10T09:41:08+00:00

  Độ dài bạn kình trái đất là 6.371 km 

  Số ngày đêm cần để người đó đi tới bán kính trái đất là :

  t = S : V = 6371 / 5= 1274,2 ( ngày )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )