Một người đi xe đạp 42/5 km trong 3/5 giờ. Hỏi người ấy đi với vận tốc bao nhiêu km/h?

Question

Một người đi xe đạp 42/5 km trong 3/5 giờ. Hỏi người ấy đi với vận tốc bao nhiêu km/h?

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-11-30T13:59:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:00:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc của người đó là: $\frac{42}{5}$ : $\frac{3}{5}$ = $\frac{42}{5}$.$\frac{5}{3}$ = 14 (km/h)

  0
  2021-11-30T14:00:37+00:00

  Người ấy đi với vận tốc là:

        42/5 : 3/5 = 42/5 x 5/3 = 14 (km/h)

                                             Đáp số: 14km/h

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )