Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều trên đoạn đường s, đi nửa đoạn đường đầu với vận tốc v1 = 12 km/h, đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2

Question

Một người đi xe đạp chuyển động thẳng đều trên đoạn đường s, đi nửa
đoạn đường đầu với vận tốc v1 = 12 km/h, đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 không
đổi. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường s là 18 km/h. Hãy tính vận tốc v2.

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-09-07T08:06:11+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:07:15+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $v_2 = 36 km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian người đi xe đạp đi hết nửa đoạn đường đầu là:

        $t_1 = \dfrac{\dfrac{S}{2}}{v_1} = \dfrac{S}{2v_1} (h)$

  Thời gian người đi xe đạp đi hết nửa đoạn đường sau là:

        $t_2 = \dfrac{\dfrac{S}{2}}{v_2} = \dfrac{S}{2v_2} (h)$

  Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường S là:

        $t = t_1 + t_2 = \dfrac{S}{2v_1} + \dfrac{S}{2v_2}$

            $= \dfrac{S(v_1 + v_2)}{2v_1.v_2} (km/h)$

  Vận tốc trung bình của trên cả quãng đường S là:

        $v_{tb} = \dfrac{S}{t} = \dfrac{S}{\dfrac{S(v_1 + v_2)}{2v_1.v_2}}$

                $= \dfrac{2v_1.v_2}{v_1 + v_2} = \dfrac{24v_2}{12 + v_2} (h)$

  Mà $v_{tb} = 18 (km/h)$

  $⇔ \dfrac{24v_2}{12 + v_2} = 18$

  $⇔ \dfrac{24v_2}{18} = 12 + v_2$

  $⇔ \dfrac{4v_2}{3} = 12 + v_2$

  $⇔ \dfrac{v_2}{3} = 12$

  $⇔ v_2 = 36 (km/h)$

  Vậy $v_2 = 36 km/h.$

  0
  2021-09-07T08:07:46+00:00

  Đáp án:

  Thời gian đi hết nửa quãng đường đầu với vận tốc `v1` là `t1`=$\frac{S}{v1}$        `(1)`

  Thời gian đi hết nửa quãng đường còn lại với vận tốc `v2` là `t2`=$\frac{S}{v2}$  `(2)`

  Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên quãng đường là :

  $v_{tb}$= $\frac{2S}{t1=t2}$  `(3)`

  Từ `(1); (2); (3)` ta có : 

  $\frac{1}{v1}$ +$\frac{1}{v2}$ =$\frac{2}{v{tb}}$

  Thay số `vtb =` $\frac{18km}{h}$ ; `v1 =` $\frac{12km}{h}$ 

  Vận tốc trung bình của người đi xe ở nửa quãng đường sau là v2 =$\frac{36km}{h}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )