một người đi xe đạp đạp đều từ chân móc dẫn đỉnh mốc cao 5m .dốc dài 40m . tính công do người đó sinh ra. biết rằng ma sát cản trở xe chuyển động trê

Question

một người đi xe đạp đạp đều từ chân móc dẫn đỉnh mốc cao 5m .dốc dài 40m . tính công do người đó sinh ra. biết rằng ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 20N ,người đó và xe có khối lượng là 60kg .giải đc cho tiền

in progress 0
Kaylee 2 giờ 2021-09-07T09:54:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:56:04+00:00

   

  Đổi : 60kg=600N60kg=600N

  – Công có ích để nâng vật: AA= P.h = 600.5600.530003000 (J)(J)
  – Công của lực ma sát : AmsAms = Fms.sFms.s =20.40=800(J)=20.40=800(J)
  – Công người đó sinh ra : AA′ = AA + AmsAms =3000+800=3800(J)

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )