Một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc 8 giờ 21 phút với vận tốc 18km/giờ và đến B lúc 10 giờ 51 phút . Anh ta ở lại B 1 giờ 40 phút rông quay trở lại

Question

Một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc 8 giờ 21 phút với vận tốc 18km/giờ và đến B lúc 10 giờ 51 phút . Anh ta ở lại B 1 giờ 40 phút rông quay trở lại A . Hỏi :
A, Quảng đường AB dài bao nhiêu km ?
B,Lúc về anh đi với vận tốc 12km/giờ thì sẽ về đến A lúc mấy giờ

in progress 0
Ariana 2 tháng 2021-09-30T17:12:28+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T17:13:59+00:00

  Đáp án:74

   

  Giải thích các bước giải:75

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )