một người đi xe đạp trên nửa đoạn đường đầu dài 5 km với vận tốc 2m/s. ở nửa đoạn đường sau người đó đi hết 0.5 giờ. Tính vận tốc trung bình của người

Question

một người đi xe đạp trên nửa đoạn đường đầu dài 5 km với vận tốc 2m/s. ở nửa đoạn đường sau người đó đi hết 0.5 giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả hai đoạn đường

in progress 0
Nevaeh 2 tuần 2021-11-24T14:02:48+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:04:24+00:00

  Đáp án:

  vtb ≈8,37 km/h

  Giải thích các bước giải:

   s1=5km; v1=2m/s =7,2 km/h⇒ t1=$\frac{s1}{v1}$ =$\frac{5}{7,2}$ =$\frac{25}{36}$h 

  s2=5km; t2=0,5h

  Vận tốc trung bình: vtb=$\frac{s1+s2}{t1+t2}$ = $\frac{5+5}{\frac{25}{36}+0,5}$ =$\frac{360}{43}$ ≈8,37 km/h

  0
  2021-11-24T14:04:42+00:00

  Đáp án:

   2,33 m/s.

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 5 km = 5000 m; 0,5 h = 1800 s.

   Thời gian người đó đi nửa đoạn đường đầu là:

  \({t_1} = \frac{{{S_1}}}{{{v_1}}} = \frac{{5000}}{2} = 2500\,\,\left( s \right)\)

  Nửa đoạn đường sau dài:

  \({S_2} = {S_1} = 5000\,\,\left( m \right)\)

  Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai đoạn đường là:

  \({v_{tb}} = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{5000 + 5000}}{{2500 + 1800}} = 2,33\,\,\left( {m/s} \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )