Một người đi xe đạp trên quãng đường AB với vận tốc qui định là v1= 12km/h. Nếu tăng vận tốc thêm 3km/h thì đến nơi sớm hơn 1 giờ. Tìm thời gian dự đị

Question

Một người đi xe đạp trên quãng đường AB với vận tốc qui định là v1= 12km/h. Nếu tăng vận tốc thêm 3km/h thì đến nơi sớm hơn 1 giờ. Tìm thời gian dự định đi và tìm độ dài quãng đường AB.
Mình đang cần gấp. Cảm ơn

in progress 0
Mary 20 phút 2021-09-07T07:22:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:23:57+00:00

  Đáp án:

   s = 60km      t = 5h

  Giải thích các bước giải:

   Độ dài quãng đường AB là:
  \[\begin{array}{l}
  t’ = t – 1\\
   \Leftrightarrow \frac{s}{{{v_2}}} = \frac{s}{{{v_1}}} – 1\\
   \Leftrightarrow \frac{s}{{15}} = \frac{s}{{12}} – 1\\
   \Leftrightarrow \frac{s}{{60}} = 1 \Rightarrow s = 60km
  \end{array}\]

  Thời gian dự định đi là:
  \[t = \frac{s}{{{v_1}}} = \frac{{60}}{{12}} = 5h\]

  0
  2021-09-07T07:24:00+00:00

  Đáp án:

  5 giờ

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian dự định: t1 = S/12

  Thời gian thực tế : t2 = S/15

  Đi sớm hơn 1h => t1 – t2 = 1 => S/12 – S/15 =1 => S = 60km 

  Vậy thời gian dự định đi từ A-> B là : t1 = 60/12 = 5h.

  @ Học Tốt!

  @ Our team is the best!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )