Một người đi xe đạp trong 6 phút được 1050m . hỏi nếu đi 25,2km thì mất bao nhiu thời gian A. 2 giờ 24 phút B. 2 giờ 30 phút

Question

Một người đi xe đạp trong 6 phút được 1050m . hỏi nếu đi 25,2km thì mất bao nhiu thời gian
A. 2 giờ 24 phút
B. 2 giờ 30 phút

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-09-13T15:49:40+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:51:20+00:00

  Đáp án:

   `A`. `2 giờ 40 phút`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `25,2km` = `25200m`

  Trong một phút người đi xe đạp đi được : 

   `1050` : `6` = `175“(m)` 

  Người đó đi `25200m` thì mất : 

  `25200` : `175` = `144“(phút)` = `2h 40 phút`

  Đ/S : `2h 40 phút` 

  0
  2021-09-13T15:51:22+00:00

  `25,2 km = 25200 m`

  `1` phút người đó đi được :
  `1050 : 6 = 175 ( m )`
  Người đó đi `25200 m `hết :
  `25200 : 175 = 144 ( p ) = 2 giờ 24 phút`

  `⇒`ĐÁP ÁN`: A`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )