Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/giờ, 1 giờ sau, người thứ hai cũng đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/giờ và đến B cùng lúc với ngư

Question

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 10km/giờ, 1 giờ sau, người thứ hai cũng đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/giờ và đến B cùng lúc với người thứ nhất. Như vậy, quãng đường AB dài … km

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-11-24T13:58:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:00:06+00:00

  Đáp án: 30km

  Giải thích các bước giải:

     

  Trong 2 giờ người thứ 2 đi được số km là

      15 *2   =   30 (km )

   Vì người thứ nhất đi trước người thứ 2 1 giờ nên người thứ nhất đã đi được 3 giờ

  trong 3 giờ người thứ nhất đi được số km là 

     10 * 3 =  30 ( km )

   Vậy quãng đường dài 30 km

      Đ/S : 30 km

  0
  2021-11-24T14:00:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2 giờ người thứ 2 đi được số km là

      15 x 2   =   30 (km )

    người thứ nhất đi trước người thứ 2 1 giờ nên người thứ nhất đã đi được 3 giờ

  trong 3 giờ người thứ nhất đi được số km là 

     10 x 3 =  30 ( km )

   Vậy quãng đường dài 30 km

      ĐS : 30 km

  mk ko có sao ccheps nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )