Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi th

Question

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?
Các bn giúp mk nha!!!!

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-06T17:42:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:43:49+00:00

  Quãng đường xe đạp đi trong 3 giờ là:

  12 × 3 = 36 (km)

  Hiệu vận tốc 2 xe là:

  36 – 12 = 24 (km/giờ)

  Thời gian 2 xe gặp nhau là:

  36 : 24 = 1,5 (giờ)

  ĐS: 1,5 giờ

  0
  2021-09-06T17:44:13+00:00

                                                                      Bài làm 

      – Quãng đường xe đạp đi được trong 3 giờ là: 

                      12 x 3 = 36 (km)

      – Hiệu vận tốc 2 xe là: 

                      36 – 12 = 24 (km/h)

      – Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là: 

                      36 : 24 = 1,5 ( giờ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )