một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 20km/h, lúc về người ấy đi với vận tốc 15km/h. Tính quãng đường AB , biết thời gian đi và về là 5h25 .

Question

một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 20km/h, lúc về người ấy đi với vận tốc 15km/h. Tính quãng đường AB , biết thời gian đi và về là 5h25 .

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-05T06:20:34+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T06:21:50+00:00

  Đáp án:

   Quãng đường AB dài 46,43 km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB

  Đk : x>0

  Thời gian mà người đó đi từ A đến B : x/20

  Thời gian mà người đó đi từ B về A : x/15

  Theo đề bài ta có phương trình :

  x/20 + x/15 = 65/12

  => x = 46,43 ( thỏa mãn )

  Vậy quãng đường AB dài 46,43 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )