Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 15km/h. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc là 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút

Question

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 15km/h. Lúc về người đó chỉ đi với vận tốc là 12km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính độ dài AB

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-02T16:00:39+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T16:01:39+00:00

  Đáp án:

  Độ dài quãng đường AB là 45 km.

  Lời giải:

  Gọi độ dài quãng đường AB là $x$ (km) $(x>0)$.

  $\Rightarrow$ Thời gian đi là $\dfrac x{15}$ (h)

  Thời gian về là $\dfrac x{12}$ (h)

  Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút = $\dfrac34$ (h) nên ta có phương trình:

  $\dfrac x{12} -\dfrac x{15} = \dfrac34$

  $\Rightarrow x\left({\dfrac1{12} – \dfrac1{15}}\right) = \dfrac34$

  $\Rightarrow \dfrac x{60 }= \dfrac34$

  $\Rightarrow x=\dfrac 34 . 60 = 45$ (km)

  Vậy độ dài quãng đường AB là 45 km.

  0
  2021-10-02T16:02:04+00:00

  `45 p=3/4 h`

  Gọi  quãng đường` AB `là`:a`

  `⇒`thời gian đi và về lần lượt là` :a/(15);a/(12)`

  ta có :
  ` a/(12)-a/(15)=3/4`

  `⇒a/(60)=3/4`

  `⇒a=(60)×3/4=45(km)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )