Một người đi xe đạp từ A lúc 6 giờ với vận tốc 13km/giờ và đến B lúc 9 giờ . Quãng đường AB dài là :

Question

Một người đi xe đạp từ A lúc 6 giờ với vận tốc 13km/giờ và đến B lúc 9 giờ . Quãng đường AB dài là :

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-16T18:39:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:41:01+00:00

  Thời gian người đi xe đạp đi từ A→B là:

  9 giờ-6 giờ=3 giờ)

  Quãng đường AB dài là:

  13 km/giờ x 3 giờ=39 km 

  0
  2021-10-16T18:41:04+00:00

  người đó đi trong số giờ là:

   9-6=3(giờ)

  Quãng đường AB dài:

  3×13=39(km/h)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )