Một người đi xe đạp với vận tốc 26 km/h. Hỏi trong 30 phút người ấy đi được bao nhiêu km? Trong 1 phút người ấy đi được bao nhiêu km?

Question

Một người đi xe đạp với vận tốc 26 km/h. Hỏi trong 30 phút người ấy đi được bao nhiêu km? Trong
1 phút người ấy đi được bao nhiêu km?

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-07-23T04:41:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:42:56+00:00

  Tóm tắt

  v: 26km/h

  t1: 30’=0,5h

  t2: 1’=1/60h

  _____________

  s1=?

  s2=?

  Giải

  Trong 30′, người ấy đi được quãng đường dài:

  s=v.t=26.0,5=13 (km)

  Trong 1;, người ấy đi được quãng đường dài:

  s=v.t=26.1/60≈0,4 (km)

  0
  2021-07-23T04:43:37+00:00

  Ta có: 30 phút = 0,5 giờ

  Trong 0,5 giờ, người ấy đi được: 0,5.26= 13 km

  Trong 1 phút, người ấy đi được: 13:30= 13/30 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )