Một người đi xe đạp với vận tốc 8km/h và một người đi bộ với vận tốc 4km/h khởi hành cùng một lúc cùng một nơi và chuyển động ngược chiều nhau. Sau kh

Question

Một người đi xe đạp với vận tốc 8km/h và một người đi bộ với vận tốc 4km/h khởi hành cùng một lúc cùng một nơi và chuyển động ngược chiều nhau. Sau khi đi được 30 phút, người đi xe đạp dừng lại nghỉ 30 phút rồi quay lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ .Hỏi kể từ lúc khỏi hành sau bao lâu người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-11-28T15:06:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:07:28+00:00

  Đáp án:

  $3h$ 

  Giải thích các bước giải:

  Khoảng cách giữa 2 người khi xe đạp bắt đầu quay lại đuổi theo người đi bộ là:

  $L=(v_1+v_2).\frac{1}{2}+v_2\frac{1}{2}=(8+4)\frac{1}{2}+4\frac{1}{2}=8km$

  Thời gian xe đạp cần để đuổi kịp là:

  $t=\frac{L}{v_1-v_2}=\frac{8}{8-4}=2h$

  Thời điểm

  Sau lúc khởi hành $2+0,5+0,5=3h$

   

  0
  2021-11-28T15:07:36+00:00

  Đáp án:

   3h

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường người đi xe đạp trong 30 phút:

  \[{s_1} = {v_1}.{t_1} = 4km\]

  Quãng đường người đi bộ trong 1h là
  \[\begin{array}{l}
  {s_2} = {v_2}.{t_2} = 4km\\
  s = {s_1} + {s_2} = 8km
  \end{array}\]

  Thời gian từ lúc quay lại cho đến khi gặp nhau là
  \[t = \frac{s}{{{v_1} – {v_2}}} = 2h\]

  Sau 3h kể từ khi khởi hành thì người đi bộ đuổi kịp người đi xe đạp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )