một người đi xe găn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến sớm hơn 20 phút tính khoảng cách AB và v

Question

một người đi xe găn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến sớm hơn 20 phút tính khoảng cách AB và vận tốc dự định của người đó

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-16T19:03:29+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:04:37+00:00

  Đáp án:

   `↓`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-16T19:05:20+00:00

  Đáp án:

  Khoảng cách AB là 150 km,

  Vận tốc dự định đi của người đó là 45 km/h.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi khoảng cách AB là  (km),

  Đổi 3 giờ 20 phút =  giờ

  20 phút =  giờ

  Vận tốc dự định của xe gắn máy là

  (km/h)

  Vận tốc thực tế là: (km/h)

  Thời gian đi thực tế là:

   giờ

  Theo bài ra ta có phương trình:

  )

  (km/h)

  Vậy khoảng cách AB là 150km,

  Vận tốc dự định đi của người đó là:

    km/h.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )