Một người đi xe máy đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Sau đó từ B về A theo đường , nhưng do trời mưa nên chỉ đi với vận tốc 50 km/h. Vì vậy thời gian

Question

Một người đi xe máy đi từ A đến B với vận tốc 60km/h. Sau đó từ B về A theo đường , nhưng do trời mưa nên chỉ đi với vận tốc 50 km/h. Vì vậy thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là 30 phút. Tính độ dài quãng đường AB?

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-10T17:09:17+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:10:18+00:00

  Gọi độ dài quãng đường `AB` là `x (km; x >0)`
  Khi đó, thời gian người đó đi từ `A` đến `B` là `: x/60` (giờ)
  Thời gian người đó đi từ `B` về `A` là `: x/50` (giờ)
  Đổi `30` phút ` = 1/2` giờ
  Vì thời gian về nhiều hơn thời gian đi là `30` phút nên ta có phương trình :
  `x/50 – x/60 = 1/2`
  `<=> (6x)/300 – (5x)/300 = 150/300`
  `<=> 6x – 5x = 150`
  `<=> x = 150` (thỏa mãn điều kiện) 
  Vậy quãng đường `AB` dài `150km`

  0
  2021-09-10T17:10:36+00:00

  Đáp án: `150km`

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi quãng đường `AB` là `x(x>0,km)`

  Thời gian đi từ `A->B` là `\frac{x}{60}` (giờ)

  Thời gian từ `B->A` là `\frac{x}{50}` (giờ)

  Vì thời gian lúc về nhiều hơn thời gian lúc đi là `30` phút `=1/2` giờ nên ta có phương trình:

         `\frac{x}{50}-\frac{x}{60} =1/2`

  `<=> \frac{6x}{300}-\frac{5x}{300}=\frac{150}{300}`

  `<=> 6x-5x=150`

  `<=> x=150` (TM)

  Vậy quãng đường AB dài `150km`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )