Một người đi xe máy dự định đi quãng đường dài 120km trong 3 giờ. Nhưng do đường trơn nên sau 3 giờ 45 phút mới tới nơi. Hỏi vận tốc của người đó đã g

Question

Một người đi xe máy dự định đi quãng đường dài 120km trong 3 giờ. Nhưng do đường trơn nên sau 3 giờ 45 phút mới tới nơi. Hỏi vận tốc của người đó đã giảm đi bao nhiêu phần trăm so với dự định?

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-08T17:23:45+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T17:25:22+00:00

  Bài làm :

  vận tốc dự định là :

  120 : 3 = 40 ( km/giờ )

  đổi 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ 

  vận tốc thực của người đó đi là :

  120 : 3,75 = 32 ( km/giờ )

  vận tốc người đó giảm đi số phần trăm là :

  100% – ( 32 : 40 x 100% ) = 20 ( % )

  đáp số : 20%

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-08T17:25:41+00:00

  Đáp án:

   20%

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc dự dịnh là:

  120:3=40(km/giờ)

  Đổi 3 giờ 45 phút=3,75 giò

  Vận tốc thực là:

  120:3,75=32(km/giờ)

  vận tốc của người đó đã giảm đi bao nhiêu phần trăm so với dự định là:

  100%-(32:40×100%)=20%

  Đ/S:20%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )