Một người đi xe máy hết sA/3 hết 3 giờ giờ thứ nhất người đó đi được 2/5 quãng đường.giờ thứ hai đi 1/3 quãng đường.giờ thứ 3 đi được 44km.Hỏi quãng đ

Question

Một người đi xe máy hết sA/3 hết 3 giờ giờ thứ nhất người đó đi được 2/5 quãng đường.giờ thứ hai đi 1/3 quãng đường.giờ thứ 3 đi được 44km.Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km

in progress 0
Ximena 1 giờ 2021-09-07T10:36:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:37:49+00:00

  Đáp án:

                                         Gỉai

  Số phần quãng đường của người đi xe máy trong giờ thứ 3 là:

          1-$\frac{2}{5}$-$\frac{1}{3}$=$\frac{4}{15}$(phần)

  Độ dài của quãng đường AB là:

          44:$\frac{4}{15}$=165(km)

  Đáp số:165km

  chúc em học tốt!!!!!

   

  0
  2021-09-07T10:38:22+00:00

  Đáp án:

  \(\text{165 km}\)

  Giải thích các bước giải:

  Giờ thứ nhất và giờ thứ 2 người đó đi được số phần quãng đường là:

          \(\dfrac{2}{5}+\dfrac{1}{3}=\dfrac{11}{15}\ \text{(quãng đường)}\)

  Giờ thứ 3 người đó đi số phần quãng đường là:

         \(1-\dfrac{11}{15}=\dfrac{4}{15}\ \text{(quãng đường)}\)

  Quãng đường AB dài số ki-lô-mét là:

          \(44:\dfrac{4}{15}=165\ \text{(km)}\)

                             Đáp số: \(165\ \text{km}\)

  chúc em học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )