Một người đi xe máy trong 3 giờ Giờ thứ nhất đi được 36 km, giờ thứ hai đi được 42 km, giờ thứ ba đi được 42 km, giờ thứ ba đi được quãng đường đi

Question

Một người đi xe máy trong 3 giờ Giờ thứ nhất đi được 36 km, giờ thứ hai đi được 42 km, giờ thứ ba đi được 42 km, giờ thứ ba đi được quãng đường đi trong 2 giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu km ?
mik cần lời giải chi tiết nha

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-18T03:46:14+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:47:25+00:00

  Giờ thứ ba người đi xe máy đó đi được là:

      (36 + 42)÷ 2 = 39 (km)

  Trung bình mỗi giờ người đi xe máy đó đi được là:

      (36 + 42 + 39)÷ 3 = 39  (km)

   Đáp số: 39 (km)

  Chúc bn học tốt !

  @Dom

  0
  2021-09-18T03:47:35+00:00

  Giờ thứ ba đi được quãng đường là: 

  (36+42):2=39( km ) 

  Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

  (36+42+39):3=39( km ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )