Một ngưòi đi xe máy từ A đén B .Cung lúc đó một ngưòi đi ô tô cũng đi từ A đến B và đến B trước người đi xe máy 40 phút .Tính vận tốc vủa một ngưòi đi

Question

Một ngưòi đi xe máy từ A đén B .Cung lúc đó một ngưòi đi ô tô cũng đi từ A đến B và đến B trước người đi xe máy 40 phút .Tính vận tốc vủa một ngưòi đi ce máy, biết vận tốc ngưòi đi ô tô gấp 2 lần vận tốc người đi xe máy và quãng đường AB dài 44 km
GIÚp mk vs

in progress 0
Gabriella 5 ngày 2021-12-04T07:14:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:15:48+00:00

  Đáp án: 33km/h

  Giải thích các bước giải: 

  Gọi vận tốc của người đi xe máy là x

  Gọi vận tốc của người đi xe ô tô là 2x 

  Đk : x>0 

  Thời gian người đi xe máy đi được : 44/x 

  Thời gian __________ ô tô đi đc : 44/2x 

  40 phút = 2/3 giờ 

  => 44/x – 44/2x = 2/3 => x=33 km/h 

  Vậy vận tốc ng đi xe máy : 33km/h 

   

  0
  2021-12-04T07:16:36+00:00

  Đáp án:

  Gọi quãng đường AB là x (km) x>0

  Thời gian đi là: x40hx40h

  Thời gian về là: x30hx30h

  Đổi: 3h30=72h3h30′=72h

  Theo đề ra ta có pt:

  x40+x30=72x40+x30=72

  3x120+4x120=420120⇔3×120+4×120=420120

  3x+4x=420⇔3x+4x=420

  7x=420⇔7x=420

  x=60⇔x=60

  Vậy quãng đường AB là 60 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )