Một người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đầu người đó đi hết 15 phút. Đoạn đường còn lại người đó đi trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s. Hỏi

Question

Một người đi xe máy từ A đến B. Trên đoạn đầu người đó đi hết 15 phút. Đoạn đường còn lại người đó đi trong thời gian 30 phút với vận tốc 12m/s. Hỏi đoạn đường đầu dài bao nhiêu? Biết vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là 36km/h
**Nhớ ghi lời giải hộ ạ. Em cảm ơn.**

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-12-06T19:27:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:28:32+00:00

  Tóm tắt

  t1 = 15′ = 0,25 h

  t2 = 30′ = 0,5 h

  v2 = 12m/s = 43,2 km/h

  vtb= 36 km/h

  ? s1 dài? km

  Giải

  Quãng đường đầu dài là:

  s= v.t = 43,2 . 0,5 = 21.6 (km)

  Đoạn đường đầu dài là:

  vtb = (s1 + s2)/(t1 + t2) => (s1 +21,6)/ 0,75 = 36

  => s1 + 21,6 = 27

  s1 = 5,4 (km) 

   

  0
  2021-12-06T19:28:33+00:00

  Đổi: `12` m/s `= 43,2` km/h

  Ta có:

  `s_{2} = 43,2 × 0,5 = 21,6 (km)`

  $⇒ 36 = \dfrac{s_{1} + 21,6}{0,25 + 0,5}$

  `⇒ s_{1} = 5,4 (km)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )