Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/hkm trên giờ lúc về người đó đi với vận tốc 30 kmgiờ nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút

Question

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/hkm trên giờ lúc về người đó đi với vận tốc 30 kmgiờ nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút tính quãng đường AB

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-26T08:42:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:43:14+00:00

  Đáp án:

  Mk có tóm tắt luôn rùi nha

  Bạn học tốt nhé

  0
  2021-09-26T08:43:58+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Gọi x là quãng đường AB (km,x>0)
  Thời gian xe máy đi từ A đến B là: $\frac{x}{25}$ (h)
  Thời gian về là: $\frac{x}{30}$ (h)Ta có phương trình: 
  $\frac{x}{25}-\frac{x}{30}=\frac{1}{3}$
  $\Leftrightarrow 6x-5x=50$
  $\Leftrightarrow x=50$ (thỏa mãn điều kiện xác định)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )