Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Cùng lúc ấy , có một người đi xe đạp theo hướng ngược lại từ B đến A với vận tốc 12km/giờ. Sau 2g

Question

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Cùng lúc ấy , có một người đi xe đạp theo hướng ngược lại từ B đến A với vận tốc 12km/giờ. Sau 2giờ 30phút họ gặp nhau. Quãng đường AB dài bao nhiêu Km?

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-10-06T18:24:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:25:18+00:00

  Bài giải

  Đổi 2 giờ 30 phút=2,5 giờ

  Tổng vân tốc 2 xe là

  30+12=42 (km)

  Quãng đường AB dài là

  42 x 2.5 = 105(km)

  Đáp số: 105 km

   

  0
  2021-10-06T18:25:47+00:00

    Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Quãng đường người đi xe máy đã đi cho tới khi 2 xe gặp nhau là:

                 30 × 2,5 = 75 (km)

  Quãng đường người đi xe đạp đã đi cho tới khi 2 xe gặp nhau là:

                 12 × 2,5 = 30 (km)

  Quãng đường AB dài:

                 75 + 30 = 105 (km)

                               Đáp số; 105 km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )