Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 35 km/h thì đến B chậm 2 giờ (so với dự định), nếu đi với vận tốc 50 km/h thì đến B sớm 1 giờ (so với dự đị

Question

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 35 km/h thì đến B chậm 2 giờ (so với dự định), nếu đi với vận tốc 50 km/h thì đến B sớm 1 giờ (so với dự định).
a) Tính thời gian và vận tốc dự định để đến B đúng giờ
b) Tính quãng đường AB
Dừng chép trên mạng nhá, mình đọc hết r:)

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2021-10-06T10:07:40+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T10:08:52+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  Gọi thời gian dự định là `x`

  Thời gian đi hết quãng đường AB với vận tốc `35`km/h là `x+2`

  ⇒ Quãng đường AB là: `35(x+2)`

  Thời gian đi hết quãng đường AB với vận tốc `50`km/h là `x-1`

  ⇒ Quãng đường AB là: `50(x-1)`

  Cùng 1 quãng đường AB ta có:

  `35(x+2)=50(x-1)`

  ⇒`50x-35x=70+50`

  ⇒`x=8h`

  Quãng đường AB là:
  `35(8+2)=350km`

  Vận tốc dự định để đến B đúng giờ là:
  `350:8=43,75`km/h

  0
  2021-10-06T10:09:31+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Gọi thời gian dự định để xe máy đi quãng đường `A -> B` là `x (h) (x > 0)`

  Gọi thời gian để xe máy đi hết quãng đường `A -> B` với vt `$35km/h$ là `x + 2 (h) (x > 0)`

  `->S_1` là : `35 (x + 5)`

  Gọi thời gian để xe máy đi hết quãng đường `A -> B` với vt $5km/h$ là `x – 1 (h) (x > 0)`

  `-> S_2 = 50 (x – 1)`

  Ta sẽ có :

  `35 (x + 2) = 50 (x – 1)`

  `-> 35x + 70 = 50x – 50

  `-> 50x – 35x = 70 + 50`

  `-> 15x = 120`

  `-> x = 8 (h)`

  `a)`

  `S_{AB} = 35 . S_1 = 35 . (8 + 2) = 350km`

  `b)`

  Vận tốc dự đúng để đến `B` đúng giờ là :

  `350 : 8 = 43,75` $km/h$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )