một người đi xe mây từ A đến B với vận tốc 45km/h .đến B người đó làm việc hết 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . biết tổng thời gian là 5 giờ

Question

một người đi xe mây từ A đến B với vận tốc 45km/h .đến B người đó làm việc hết 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . biết tổng thời gian là 5 giờ 30 phút . tính quãng đường từ A đến B

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-08-09T01:45:30+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:46:39+00:00

  Đáp án:

   gọi quãng đường AB là x(x>0,km)

   thời gian lúc đi là x/45(h)

   thời gian lúc về là x/30(h)

   tổng thời gian cả  là 5 giờ 30 phút – thời gian nghỉ là 30 phút=5 giờ

  Vì tổng thời gian cả đi cả về không tính thời gian nghỉ là 5 giờ nên ta có pt

  x/30+x/45=5

  <=> 75x/1350=5

  <=>75x=6750

  <=>x=90(TM)

  vậy quãng đường AB là 90 km

  0
  2021-08-09T01:47:25+00:00

  Gọi x(km) là độ dài quãng đường AB(x>0)

  =>Thời gian đi từAđến Blà: x/45(h)

  Thời gian đi từ B về A là: x/30(h)

  Đổi30phút=1/2(h)

  5giờ 30phút =11/2(h)

  Theo đề bài ta có pt

  X/45+x/30+1/2=11/2

  <=>2x+3x+45=495

  <=>2x+3x=495-45

  <=>5x=450

  <=>x=450÷5=90(TMĐK)

  Vậy quãng đường AB dài 90km

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )