Một người đi xe máy tư a đến b với vận tốc là 30km/giờ và đi tư b đến a với vận tốc lớn hơn vtoc lúc đi là 10 km/h tính quãng đường ab biết tg về ít h

Question

Một người đi xe máy tư a đến b với vận tốc là 30km/giờ và đi tư b đến a với vận tốc lớn hơn vtoc lúc đi là 10 km/h tính quãng đường ab biết tg về ít hơn tg đi là 45 phút

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-01T00:34:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:36:20+00:00

  45p=3/4h

  vận tốc khi về: v2=30+10=40km/h

  Gọi t là thời gian lúc đi (t>3/4)(giờ)

  =>t-3/4 là thời gian lúc về 

  quãng đường lúc đi: 30t

  quãng đường lúc về: 40(t-3/4)

  Mà quãng đường lúc đi bằng quãng đường lúc về

  =>30t=40(t-3/4)

  <=>30t=40t-30

  <=>-10t=-30

  <=>t=3h

  Quãng đường AB là: 30.t=30.3=90km

   

  0
  2021-10-01T00:36:21+00:00

  Đáp án:

  90km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là thời gian đi hết quãng đường AB ( x>0)

  45 phút = 3/4 giờ

  Theo đề bài ta có pt :

  30 . x=40 . (x-3/4)

  ⇔30x = 40x – 30

  ⇔-10.x = -30

  ⇔x =3 (n) 

  Vậy quãng đường AB là : 30.3 = 90km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )