Một người đi xe máy từ A tới B với vận tốc 15 km/h.lúc về đi với vận tốc 20 km/h.Tính quãng đường AB ,biết thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút

Question

Một người đi xe máy từ A tới B với vận tốc 15 km/h.lúc về đi với vận tốc 20 km/h.Tính quãng đường AB ,biết thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-10-28T21:54:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:55:50+00:00

  Đáp án:

   20km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x (km) là chiều dài đoạn AB 

  Đk : x>O

  Thời gian xe máy đi từ A đến B : x/15 (h)

  Thời gian xe máy đi từ B về A : x/20(h)

  Thời gian về ít hơn thời gian đi  1/3h

  Từ trên ta được phương trình :

  x/15-x/20=1/3

  =>x=20 ( thỏa mãn)

  Quãng đường AB dài 20km

  0
  2021-10-28T21:56:07+00:00

  Đáp án:

   gọi quãng đường AB là x(x>0;Km)

  +vì người đó đi xe từ A tới B với vận tốc 15Km/h

  ⇒thời gian người đó đi hết quãng đường AB là x/15(h)

  +vì người đó đi về với vận tốc 20 km/h

  ⇒thời gian người đó đi về là x/20(h)

  vì thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút=1/3h

  ta có phương trình:  x/15-x/20=1/3

  ⇔4x/60-3x/60=20/60

  ⇒4x-3x=20

  ⇔x=20(thỏa mãn điều kiện)

  vậy quãng đường AB dài 20km

   bn  học tốt nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )