một người đi xe máy từ B đến C với vận tốc 44km/giờ . Cùng lúc đó một ô tô đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 65km/giờ . Sau 1 giờ 20phút ô tô đuổi

Question

một người đi xe máy từ B đến C với vận tốc 44km/giờ . Cùng lúc đó một ô tô đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 65km/giờ . Sau 1 giờ 20phút ô tô đuổi kịp xe máy . Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km ?

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-07-08T20:37:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:38:31+00:00

  $\text{1 giờ 20 phút=$\frac{4}{3}$ }$

  $\text{Giả sử D là điểm mà xe máy và ô tô gặp nhau }$

  $\text{Quãng đường xe máy đã đi trước khi đến D là: }$

  $\text{44 x $\frac{4}{3}$ =$\frac{176}{3}$(km) }$

  $\text{Quãng đường ô tô đã đi trước khi đến D là: }$

  $\text{65 x $\frac{4}{3}$ =$\frac{260}{3}$(km) }$

  $\text{Đoạn đường AB dài: }$

  $\text{$\frac{260}{3}$-$\frac{176}{3}$=$\frac{84}{3}$=28(km) }$

   

  0
  2021-07-08T20:39:15+00:00

  Đổi: `1` giờ `20` phút = $\dfrac{4}{3}$ giờ

  Giả sử `D` là điểm mà ô tô và xe máy gặp nhau

  Quãng đường mà xe máy đã đi trước khi đến điểm D là:

  `44 ×` $\dfrac{4}{3}$ `=` $\dfrac{176}{3}$ (km)

  Quãng đường mà ô tô đã đi trước khi đến điểm D là:

  `65 ×` $\dfrac{4}{3}$ `=` $\dfrac{260}{3}$ (km)

  Quãng đường AB dài số km là:

  $\dfrac{260}{3}$ `-` $\dfrac{176}{3}$ `= 28` (km)

  Đáp số:….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )