một người đi xe máy từ địa điểm a đến điểm b dự tích mất 4 h . nhưng sau khi đi được 1/4 quãng đường người đó tăng vận tốc thêm 3km/h nên đến sớm hơn

Question

một người đi xe máy từ địa điểm a đến điểm b dự tích mất 4 h . nhưng sau khi đi được 1/4 quãng đường người đó tăng vận tốc thêm 3km/h nên đến sớm hơn dự tính 15 phút . tính vận tốc ban đầu của người đó và quãng đường AB

in progress 0
Ivy 4 tháng 2021-08-11T10:26:22+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:28:13+00:00

  Đáp án:

  v = 33km/h 

  AB = 132km 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi v là vận tốc ban đầu của người đó

        t là thời gian dự định

  Quãng đường đi là:

  $\begin{array}{l}
  AB = v.t\\
  AB = v.\dfrac{1}{4}t + \left( {v + 3} \right).\left( {\dfrac{3}{4}t – 0,25} \right)
  \end{array}$

  Do đó:

  $\begin{array}{l}
  v.t = v.\dfrac{1}{4}t + \left( {v + 3} \right)\left( {\dfrac{3}{4}t – 0,25} \right)\\
   \Leftrightarrow v.t = \dfrac{1}{4}v.t + \dfrac{3}{4}v.t + \dfrac{9}{4}t – 0,25v – 0,75\\
   \Leftrightarrow v = 9t – 3 = 9.4 – 3 = 33km/h\\
   \Rightarrow AB = v.t = 33.4 = 132km
  \end{array}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )