Một người đi xe máy từ thị trấn củng sơn lên tới trường thcs sơn định xã sơn định như sau:đoạn đường đầu đi được 12km trong 20 phút ,đoạn đường tiếp t

Question

Một người đi xe máy từ thị trấn củng sơn lên tới trường thcs sơn định xã sơn định như sau:đoạn đường đầu đi được 12km trong 20 phút ,đoạn đường tiếp theo đi được 16km trong 30 phút,đoạn còn lại đi được 24km trong 35 phút. Tính vận tốc trung bình cả đoạn đường

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-05T15:55:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:57:46+00:00

  Tóm tắt:

  `S_1=12km`

  `t_1=20` phút `=0,33` giờ

  `s_2=16km`

  `t_2=30` phút `=0,50` giờ

  `s_3=24km`

  `t_3=35` phút `=0,58` giờ

   `v_(tb)=?(km//h)`

  Bài giải: 

  Vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường

  `v_(tb)=(s_1+s_2+s_2)/(t_1+t_2+t_3)=(12+16+24)/(0,33+0,5+0,58)=36,88(km//h)`

  Đáp số: `36,88km//h`

  0
  2021-08-05T15:57:46+00:00

  Đáp án:

  $v_{tb}≈36,7km/h$

  Giải thích các bước giải:

  $s_1=12km ; t_1=20phút=\dfrac{1}{3}h$

  $s_2=16km ; t_2=30phút=\dfrac{1}{2}h$

  $s_3=24km ; t_3=35phút=\dfrac{7}{12}h$

  Vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả đoạn đường

  $v_{tb}=\dfrac{s_1+s_2+s_3}{t_1+t_2+t_3}=\dfrac{12+16+24}{\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2}+\dfrac{7}{12}}≈36,7km/h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )