Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 36km/giờ . Sau 12 phút , người thứ 2 đi xe máy từ tỉnh A đuổi theo với vận tốc 42 km/giờ . Biết

Question

Một người đi xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 36km/giờ . Sau 12 phút , người thứ 2 đi xe máy từ tỉnh A đuổi theo với vận tốc 42 km/giờ . Biết quãng đường đủ dài để người thứ 2 đuổi kịp người thứ 1. Hỏi :
a) Sau bao lâu người thứ 2 đuổi kịp người kia ?
b) Nơi 2 người gặp nhau cách A bao nhiêu km ?

in progress 0
Amara 1 năm 2021-09-27T22:14:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:16:07+00:00

  đổi 12 phút=0,2 giờ

  quãng đường xe máy đi được trước khi xe máy kia khởi hành là:

            36×0,2=7,2km

  a)thời gian để xe thứ hai đuổi kịp xe thứ nhất là:

            7,2:(42-36)=1,2 giờ

  b) nơi 2 người gặp nhau cách A số km là:

              42×1,2=50,4km

   

  0
  2021-09-27T22:16:37+00:00

  a) Đổi: 12 phút = 0,2 giờ

      Hiệu vận tốc hai xe là:

      42 – 36 = 6 (km/giờ)

     Quãng đường người thứ 1 đi trước người thứ hai là:

     36 × 0,2 = 7,2 (km)

     Thời gian hai xe gặp nhau là:

     7,2 : 6 = 1,2 (giờ)

  b) Nơi gặp nhau cách A là:

      42 × 1,2 = 50,4 (km)

      ĐS: a) 1,2 giờ

            b) 50,4 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )