một người đi một quãng đường trong 10 giờ. Nếu đi với vận tốc 36km/h thì người đó đến muộn 12 phút.Nếu đi với vận tốc 42km/h thì đến sớm trước 8 phút.

Question

một người đi một quãng đường trong 10 giờ. Nếu đi với vận tốc 36km/h thì người đó đến muộn 12 phút.Nếu đi với vận tốc 42km/h thì đến sớm trước 8 phút.Hỏi quãng đường dài bao nhiêu km?
giúp em với ạ

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-11-05T12:57:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-05T12:58:20+00:00

  Đáp án:

  quãng đường dài 84 km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thời gian mà người đó dự định đi quãng đường là $x$ ( giờ) ( $x>0$)

  đổi 12 phút = $\frac{1}{5}$ giờ

         8 phút = $\frac{2}{15}$ giờ

  Theo bài ra ta có:

  $36. ( t + \frac{1}{5}) = 42. ( t – \frac{2}{15})$

  ⇔ $ 36t + \frac{36}{15} = 42t – \frac{28}{5}$

  ⇔ $t= \frac{32}{15}$

  Quãng đường cấn đi là:

  $36. ( t + \frac{1}{5}) = 36. ( \frac{32}{15}  + \frac{1}{5}) = 84$ (km)

  Vậy quãng đường dài 84 km

  0
  2021-11-05T12:58:54+00:00

  Nếu đi với vận tốc 42km/ h thì người đó đến sớm hơn 20 phút so với đi vận tốc 36km/h 

  Đổi $20 phút = 1/3 giờ $

  $\dfrac{s}{36} – \dfrac{s}{42} = \dfrac{1}{3}$

  $⇒ \dfrac{s}{252} = \dfrac{1}{3}$

  $⇒ S = 84 ( km ) $

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )