một người đi ô tô từ A đến B hết 4 giờ một người đi xe máy từ B đến A hết 5 giờ hai người cùng xuất phát một lúc .Hỏi bao nhiêu lâu họ gặp nhau ?

Question

một người đi ô tô từ A đến B hết 4 giờ một người đi xe máy từ B đến A hết 5 giờ hai người cùng xuất phát một lúc .Hỏi bao nhiêu lâu họ gặp nhau ?

in progress 0
Amara 53 phút 2021-09-27T19:28:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T19:29:49+00:00

  Một giờ oto đi được 1/4 giờ (lấy 1 chia 4)

  Một giờ xe máy đi được1/5 giờ(lấy 1 :5)

  Trong một giờ cả hai xe đi được:

  1/5 +1/4= 4/20 + 5/20=9/20 (quãng)

  Thời gian hai xe gặp nhau:

  1:9/20=20/9(giờ)

   

  0
  2021-09-27T19:29:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

                       Gỉai :

  Một giờ ô tô đi được $\frac{1}{4}$ giờ:

       1 : 4 = 0,25 ( quãng đường )

  Một giờ xe máy đi được $\frac{1}{5}$ giờ:

       1 : 5 = 0,5 ( quãng đường )

  Trong một giờ cả hai xe đi được:

       $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{4}$ = $\frac{9}{20}$ ( quãng đường ).

  Thời gian hai xe gặp nhau:

       1 : $\frac{9}{20}$ = $\frac{20}{9}$ ( giờ )

           

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )