Một người đi ô tô từ A lúc 7 giờ 25 phút và đến 9 giờ 15 phút dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường

Question

Một người đi ô tô từ A lúc 7 giờ 25 phút và đến 9 giờ 15 phút dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

in progress 0
Reagan 4 tháng 2021-08-25T15:14:48+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:15:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường AB hết số thời gian là :

       $9$ giờ $15$ phút $-$ $7$ giờ $25$ phút $-$ $15$ phút $=$ $1$ giờ $35$ phút

                                                                     Đáp số : $1$ giờ $35$ phút.

  0
  2021-08-25T15:16:19+00:00

  Đáp án:

   tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  $\text{ Thời gian đi từ A đến B là:}$

  $\text{9 giờ 15 phút-7 giờ 25 phút=1 giờ 50 phút}$

  $\text{ Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đo đi được là:}$

  $\text{1 giờ 50 phút-15 phút=1 giờ 35 phút}$

  $\text{Đáp số: 1 giờ 35 phút}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )