Một người đi ô tô từ A lúc 7 giờ 25 phút và đến 9 giờ 15 phút dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường

Question

Một người đi ô tô từ A lúc 7 giờ 25 phút và đến 9 giờ 15 phút dọc đường người đó nghỉ 15 phút. Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-25T15:19:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:21:00+00:00

  Thời gian đi từ A đến B là:  9 giờ 15 phút – 7 giờ 25 phút= 1 giờ 50 phút

  Thời gian người đó đi quãng đường AB ( không kể thời gian nghỉ) là: 1 giờ 50 phút – 15 phút=1 giờ 35 phút

  Cho mik xin 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay nhất nhé!!!!

  0
  2021-08-25T15:21:25+00:00

  Đáp án:

  1 giờ 35 phút

  Giải thích các bước giải:

  Nếu không kể thời gian nghỉ thì người đó đi quãng đường AB hết số thời gian là:

                     9 giờ 15 phút-7 giờ 25 phút-15 phút=1 giờ 35 phút

                                       Đáp số:1 giờ 35 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )