Một người đi quãng đường dài 110km.Người ấy đi xe lửa trong 2 giờ với vận tốc 32,5km/giờ, rồi dùng xe đạp đi trong 3 giờ mới hết quãng đường này. Hỏi:

Question

Một người đi quãng đường dài 110km.Người ấy đi xe lửa trong 2 giờ với vận tốc 32,5km/giờ, rồi dùng xe đạp đi trong 3 giờ mới hết quãng đường này. Hỏi:
a)Quãng đường người đó đi xe đạp là bao nhiêu ki-lô- mét?
b)vận tốc đi xe đạp là bao nhiêu

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-19T13:30:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T13:31:47+00:00

                                          Giải

      Người đó đi xe lửa được là : 

                         32,5 x 2 = 65 [ km ]

      Quãng đường người đó đi xe đạp dài là :

                         110 – 65 = 45 [ km ]

      Vận tốc đi xe đạp của người đó là :

                         45 : 3 = 15 [ km/giờ ]

                                  Đ/S : a) 45 km

                                           b) 15 km/giờ

   

  0
  2021-10-19T13:32:26+00:00

  Đáp án:

  quãng đường người đó đi xe lửa là:

  32.5*2=65 (km)

  quãng đường người đó đi xe đạp là:

  110-65=45 (km)

  Vận tốc của xe đạp là

  45/3=15 (km/giờ)

  Đáp số:quãng đường người đó đi xe đạp là 45km

              Vận tốc của xe đạp là 15km/giờ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )