Một người đi quãng đường từ A đến B dài 20km . Người đó đi bộ trong 1 giờ rồi gặp bạn đi xe đạp đèo đi tiếp và sau 1giờ 20 phút nữa thì tới nơi . Biết

Question

Một người đi quãng đường từ A đến B dài 20km . Người đó đi bộ trong 1 giờ rồi gặp bạn đi xe đạp đèo đi tiếp và sau 1giờ 20 phút nữa thì tới nơi . Biết vận tốc xe đạp nhanh gấp 3 lần vận tốc đi bộ . Hãy tính các vận tốc đó.

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-09-28T14:50:38+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:51:43+00:00

  Đáp án:

                                 1 giờ =  60 phút

  Thời gian đi bộ hết quãng đường là:

  60 : 3 = 20 ( phút )

  Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là:

  1giờ 20 phút + 20 = 1giờ 40 phút = $\frac{5}{3}$ ( giờ )

  Vận tốc xe đạp là:

  20 : $\frac{5}{3}$ = 12 ( km/h )

  Vận tốc đi bộ là:

  12 : 3 = 4 ( km/h )

  Chúc bạn thi tốt nha !!

  0
  2021-09-28T14:52:24+00:00

  1 giờ =  60 phút

  Thời gian đi bộ hết quãng đường là:

  60 : 3 = 20 ( phút )

  Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường AB là:

  1giờ 20 phút + 20 = 1giờ 40 phút = 53 ( giờ )

  Vận tốc xe đạp là:

  20 : 5/3 = 12 ( km/h )

  Vận tốc đi bộ là:

  12 : 3 = 4 ( km/h )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )