Một người đi từ A đến B lúc khởi hành là 8h sáng đến nơi người ấy nghỉ 1 tiếng đồng hồ (sau đó quay trở lại A) khi tới A là 12h trưa ,biết vận tốc lúc

Question

Một người đi từ A đến B lúc khởi hành là 8h sáng đến nơi người ấy nghỉ 1 tiếng đồng hồ (sau đó quay trở lại A) khi tới A là 12h trưa ,biết vận tốc lúc đi là 80km/h về là 60km/h .Tính quãng đường AB

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-10-06T09:51:22+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:52:26+00:00

  Đáp án: 720/7 km

   

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian người đó đi và về trên đường là: 

  12h – 8h – 1h = 3h

  Gọi thời gian đi là: x (giờ) (0<x<3)

  => thời gian về là: 3-x (giờ)

  Vì khi đi v=80 km/h và về với v=60 km/h nên ta có:

  $\begin{array}{l}
  AB = 80.x = 60.\left( {3 – x} \right)\\
   \Rightarrow 80x = 180 – 60x\\
   \Rightarrow 140x = 180\\
   \Rightarrow x = \dfrac{9}{7}\left( h \right)\\
   \Rightarrow AB = 80.x = 80.\dfrac{9}{7} = \dfrac{{720}}{7}\left( {km} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )