Một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Đi được nửa đường, người đó dừng lại chữa xe trong 30 phút nên để đến B đúng hạn người đó đi tiếp với vận

Question

Một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Đi được nửa đường, người đó dừng lại
chữa xe trong 30 phút nên để đến B đúng hạn người đó đi tiếp với vận tốc 50km/h. Tính
quãng đường AB

in progress 0
Allison 5 tháng 2021-07-20T22:33:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:34:35+00:00

  Đáp án:

  45 km

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc của xe là:

  40 + 50 = 90 (km/giờ)

  đổi 30 phút = 0,5 giờ

  quãng đường mà xe đi được là:

  90 x 0,5 = 45 (km)

     đáp số: 45 km

  0
  2021-07-20T22:34:52+00:00

  Tỉ số vận tốc của nửa đoạn đường đầu và nửa đoạn đường sau là $\frac{4}{5}$.
  Vì quãng đường bằng nhau nên tỉ số thời gian nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau tỉ lệ nghịch với tỉ số vận tốc nghĩa là $\frac{5}{4}$.
  Hiệu thời gian là $30$ phút
  Suy ra thời gian đi nửa quãng đường đầu là:
  $30 : ( 5 – 4) . 5$ = $150$ phút = $2,5$ giờ
  Suy ra nửa quãng đường đầu là:
  $40 . 25$ = $100$ km
  Suy ra quãng đường AB là:
  $100 . 2$ = $200$ km

  Vậy …

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )