Một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Lúc từ B về A người đó đi đường khác ngắn hơn con đường cũ là 16km và đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đ

Question

Một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/h. Lúc từ B về A người đó đi đường khác ngắn hơn con đường cũ là 16km và đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5km/h. Tính chiều dài quãng đường AB lúc đi biết rằng thời gian về ít hơn thời gian đi là 48 phút
Giúp mình với ạ , pls ????

in progress 0
Harper 5 tháng 2021-07-15T09:19:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:21:03+00:00

  Ta xét:

  Quãng đường SABSAB: đi với vận tốc 40km/h và với thời gian tABtAB

  Quãng đường từ B về A: SBASBA đi với vận tốc 45km/h với thời gian tABtAB13−13.

  Ta có phương trình SAB+16=SBASAB+16=SBA

  40tAB+16=45(tAB13)⇔40⋅tAB+16=45⋅(tAB−13)

  tAB=5⇒tAB=5

  Vậy quãng đường AB SAB=405=200(km)

   

  0
  2021-07-15T09:21:32+00:00

  Gọi quãng đường đi là $x\,(x>0)$

  $\to$ Quãng đường về là $x-16$

  Thời gian đi: $\dfrac{x}{40}$

  Thời gian về: $\dfrac{x-16}{45}$

  Đổi: `48` phút=`4/5` giờ

  Theo bài ra ta có phương trình:

  $\dfrac{x}{40}-\dfrac{x-16}{45}=\dfrac{4}{5}\\⇔225x-200(x-16)=7200\\⇔225x-200x+3200=7200\\⇔25x=4000\\⇔x=160\text{ (thoả mãn)}$

  Vậy quãng đường AB dài $160$ km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )