Một người đi từ nhà kên huyện với vận tốc 24km/h trong 45 phút. Sau đó quay về nhà với vận tốc 30km/h. Tính thời gian người đó đi từ huyện về nhà

Question

Một người đi từ nhà kên huyện với vận tốc 24km/h trong 45 phút. Sau đó quay về nhà với vận tốc 30km/h. Tính thời gian người đó đi từ huyện về nhà

in progress 0
Josephine 1 giờ 2021-09-10T02:33:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:34:39+00:00

  Đáp án:

  0,6 giờ .

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 45 phút = 0,75 giờ

  Quãng đường người đó đi từ nhà lên huyện là :

  24 × 0,75 = 18 (km)

  Thời gian người đó đi từ huyện về nhà là :

  1080 : 30 = 36 (phút)

  Đổi 36 phút = 0,6 giờ 

    Đáp số : 0,6 giờ .

  Cho mình hay nhất cho nhóm ạ !

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-09-10T02:34:43+00:00

  Đáp án:

   `0,6` giờ

  Giải thích các bước giải:

  đổi `45` phút `=` `0,75` giờ

  quảng đường từ nhà đến huyện dài :

       `0,75×24=18` `(km)`

  thời gian người đó đi từ huyện về nhà là :

       `18÷30=0,6` ( giờ )

         `Đs:` `0,6` giờ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )