: Một người dự định đi bộ 1 quãng đương với vận tốc 5 km/h. Đi được đúng nửa đường thì nhờ được bạn đèo đi xe đạp, đi tiếp với vậ

Question

: Một người dự định đi bộ 1 quãng đương với vận tốc 5 km/h. Đi được đúng nửa đường thì nhờ được bạn đèo đi xe đạp, đi tiếp với vận tốc 12 km/h, do đó đến nơi sớm hơn dự định 28ph. Hỏi người đó đã đi toàn bộ quãng đường mất bao lâu?

in progress 0
Adeline 5 ngày 2021-09-01T03:30:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:31:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi S là nửa quãng đường ( S>0)

         28 phút = $\frac{7}{15}$ h

  Thời gian người đó dự định đi cả quãng đường:

  $t_1 = \frac{2S}{v_1} = \frac{S}{5}$

  Thời gian thực tế người đó đi được là:

  $t_2 = t_{người \ đó\ đi \ bộ \ nửa \ quảng \ đường \ đầu} + t_{người \ đó \ đi \ nhờ\ nửa \ quãng \ đường \ sau} $

          $ = \frac{S}{v_1} + \frac{S}{v_2} = \frac{S}{5} + \frac{S}{12}$

  Theo đề bài ta có:

     $t_1$ = $t_2 $ + $\frac{7}{15}$

  ⇔ $ \frac{S}{5}$   = $ \frac{S}{v_1} + \frac{S}{v_2} = \frac{S}{5} + \frac{S}{12}$ + $\frac{7}{15}$

  => S = 4 km
  => Thời gian người đó đi toàn bộ quãng đường với vận tốc $v_1$ = 5km/h:

    t = $\frac{2S}{5} = 1.6 (h)$

  0
  2021-09-01T03:31:59+00:00

  Đáp án:

  Người đó đi quãng đường mất 1 tiếng 8 phút

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian dự định của người đó là:

  $\left\{ \begin{array}{l}
  t = \dfrac{s}{{{v_1}}}\\
  t = \dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_2}}} + \dfrac{{28}}{{60}} = \dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_2}}} + \dfrac{7}{{15}}
  \end{array} \right.$

  Quãng đường đi dài:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{s}{{{v_1}}} = \dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_2}}} + \dfrac{7}{{15}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{s}{{2{v_1}}} – \dfrac{s}{{2{v_2}}} = \dfrac{7}{{15}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{s}{{2.5}} – \dfrac{s}{{2.12}} = \dfrac{7}{{15}}\\
   \Leftrightarrow s = 8km
  \end{array}$

  Thời gian đi là:

  $t’ = \dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_2}}} = \dfrac{8}{{2.5}} + \dfrac{8}{{2.12}} = 1,13h = 1h8’$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )